777 959 920

Před rozbalením - používání

Správné rozbalení

Všechny díly Vámi zakoupené sedací soupravy jsou dobře zabaleny. Odstraňujte folii a lepící pásku ručně. Použitím nože nebo nůžek může dojít k poškození potahového materiálu. Svorky na spodní straně produktu (pokud tam jsou) odstraňujte pomocí kleští. Při neodstranění svorek hrozí při další manipulaci s výrobkem nebezpečí poranění! Mechanismus rozkládací funkce je ve většině případů zajištěný šňůrou, popř. páskem potahové látky. Toto zajištění je třeba odstranit. Položte díl s tímto mechanismem na záda a poté toto zajištění odstraňte nožem, nebo nůžkami. Při zpětném pokládání tohoto dílu na nohy dávejte pozor, aby díl s mechanismem nespadl na zem. Mohlo by dojít k jeho poškození.
Jednotlivé díly sedací soupravy, resp. jejich spojovací části, je nutné po jejich sestavení ručně upravit do požadovaného vzhledu.

Nesprávné zatěžování

Nesedejte na části, které nejsou k sezení určené! Opěrka ruky je pro ruce, opěrka zad je pro záda. Sedací souprava má rám, který je nedílnou součástí sedací soupravy. Tyto rámy při usednutí v daném místě ucítíte. Je to zcela normální jev. Nesprávné zatížení v místech, které k tomu nejsou určené nebo v místech, kde je rám sedací soupravy, může deformovat výplň. Nesprávné a extrémní zatížení může způsobit trhliny ve švech, deformaci konstrukce a výplní. Převrhnutí může znamenat nebezpečí úrazu!
V případě, že máte sedací soupravu s funkcí rozložení na lůžko a úložným prostorem v podobě vysouvacích šuplíků, je nezbytně nutné, aby byly tyto šuplíky při běžném užívání (tj. v nerozloženém a nevysunutém stavu) maximálně zasunuty pod sedací částí sedací soupravy (rám sedáků dosedá na přední desky těchto šuplíků). Pokud nebudou tyto šuplíky dostatečně zasunuty, může docházet k nevratnému prohýbání rámu sedáků.
Volné polštáře s jemnou výplní je nutné často protřepat. Zadní opěrky, které jsou tvořeny polštáři, mají podobnou výplň jako polštáře. Pro dosažení komfortního sezení je nutné upravovat polštáře opěrek protřepáním dle potřeby. Po přepravě k Vám je možné, že nebudou mít ideální formu. Po cca 48 hod. a řádném naklepání a natřesení, se dostanou opěrky do správného tvaru.

Rychlejší opotřebení

K rychlejšímu opotřebování sedací soupravy dochází, když sedáte na světlé potahové materiály v riflích. Dále dejte pozor na ostré pásky, peněženky a klíče v zadních kapsách kalhot, přezky a zipy. Pozor! Dámské punčochy působí na tkaninu jako smirkový papír. Také domácí zvířata přispívají drápky a škrábáním k opotřebování souprav. K narušení povrchu může také dojít při častém používání vlněné deky. Časté tření může způsobovat vytváření žmolků na textilních potazích. Tvorba žmolků je mechanicky podmíněna a není v jednotlivých případech, při nevyvarování se výše uvedených aspektů, důvod k reklamaci.

Základní rizika

Neumisťujte sedací soupravy do bezprostřední blízkosti topných těles. Minimální odstup je 30cm. Žár a teplo poškozují potahové materiály a výplně. Neumisťujte sedací soupravy do místností s vysokou vlhkostí. Výplně mohou reagovat na vlhkost a tím změnit tvar a vlastnosti. Neumisťujte výrobky do místností s halogenovými světly, do blízkosti oken, nebo na přímé sluneční světlo. Dopadající UV záření způsobuje nevratné zesvětlení barvy potahového materiálu. Na výše uvedené skutečnosti je třeba brát ohled při případném doobjednání dalšího dílu soupravy.

Odchylky

Tvrdost sedu může jemně kolísat i u dílů jedné soupravy. Tvrdost je vždy závislá od velikosti sedací části. Také rozdíly ve tvrdosti sedu jednotlivých elementů jsou podmíněny konstrukcí produktu, nebo přítomností rozkládacího mechanismu. Optická odchylka může být u elementu s funkcí. Veškeré rozměry produktů se nedají měřit přesně a v technických výkresech mají pouze informativní charakter. Je nutné počítat s odchylkou +/- 3%. U výrobků, u kterých tvoří područku a opěrku zad polštáře, může být tato odchylka až +/- 4% (tyto části se po čase slehnou). K rozdílům v rozměrech výšky u jednotlivých elementů složených částí může docházet při nerovném povrchu podlahy. Nerovnost můžete odstranit namontováním podložky mezi spodní část sedací soupravy a nohu (pokud je toto možné).
Sedací souprava je vyrobena z masivního dřeva, dřevotřísky, pružin, molitanu a potahové látky. Jejich vzájemné působení může vydávat různé zvuky. Občasné praskání dřeva, tření molitanu o přilehlé součásti, slyšitelné natažení pružin (popř. jejich doraz) jsou brány za přirozené jevy. Tyto jevy nejsou důvodem k reklamaci.

Potahové materiály

Rozdílné tvorby záhybů jsou závislé od tloušťky potahového materiálu. Jemné, ne tak silné materiály vytvářejí více menších záhybů. Pevné a silné materiály vytvářejí méně, ale zato větších záhybů. Každopádně, tvorba řasení potahových materiálů je ruční práce a tudíž nemůže být na každém kuse sedací soupravy totožné. Potahové materiály se při používání roztahují. Proto určité roztažení potahové látky a její následné zvlnění je přirozeným jevem. U sedacích souprav, kde jsou větší plochy potahové látky bez prošívání, může být toto zvlnění viditelnější. Toto zvlnění není důvodem k reklamaci.

Údržba mechanismu

Pro údržbu mechanismu rozkladové části nikdy nepoužívejte žádný prášek! Čas od času promažte rozkládací mechanismus 1-3 kapkami oleje. Vedlejší šelesty nejsou vyloučeny. Kde se polštářový dílec rozkladové části posunuje při otevírání a zavírání nejsou vyloučeny vedlejší zvuky. Vyvarujte se přetěžování a nevhodnému používání. Vyvarujte se v každém případě cvičení na zadním opěradle. Zvláště u modelů s relaxační funkcí hrozí riziko úrazu. Spojovací díly jednotlivých elementů sedací soupravy čas od času pevně přitáhněte šroubovákem. Předejte tím možnému vrzání sedací soupravy při používání. Nedotažené spojovací díly a následné vrzání není důvodem k reklamaci.

Za škody způsobené nesprávným dodržováním výše uvedených zásad neručíme a neneseme odpovědnost. Doporučení jsou velmi užitečná jak před nákupem, tak po nákupu a přispívají k delší trvanlivosti zakoupených produktů.